Klik Untuk Mengetahui Lebih Lanjut

Thursday, 14 June 2012

Kenali Musyrakah Pula...
Hari tu aku ada berikan sedikit definisi Al-Mudharabah....Jadi hari ini kita teruskan pula dengan kontrak Musyarakah...

Apa itu MUSYARAKAH?
  • Musyarakah adalah kontrak perkongsian antara 2 pihak atau lebih yang sama2 berkongsi usaha melalui harta atau keusahawanan.
  • Mereka sama2 berkongsi keuntungan dan kerugian mengikut apa yang telah dipersetujui.
Musyarakah terbahagi kepada dua:
 
1. Shirkah Al-Milk
  • Perkongsian hak milik ke atas harta tersebut tanpa melibatkan sebarang usahasama untuk memajukan harta itu.
  • Pemilikan oleh dua pihak atau lebih ke atas sesuatu benda tanpa menggunakan kontrak syarikah. 
 2. Shirkah Al-Uqud
  • Kontrak yang berlaku antara dua pihak atau lebih untuk membuat perkongsian modal atau harta bagi mengadakan sesuatu perniagaan dengan sama2 berkongsi hasil daripada perniagaan itu.
  •  Terbahagi pula kepada empat jenis:
  • Al-Inan --> Perkongsian pelaburan yang terhad
  • Al-Mufawadah --> Perkongsian pelaburan yang tidak terhad di mana perkongsian yang seimbang.
  • Al-Abdan --> Perkongsian dalam kemahiran, pengurusan tanpa melibatkan modal.
  • Al-Wujuh --> Perkongsian kredit (perkongsiannya adalah reputasi dengan setiap ahli kongsi tak menyediakan apa2 kecuali reputasi yang baik).

 24 Rejab 1433H

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...